Guhari Suna Bhagabana | ଗୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ | Odia Film Bhajan | Namita Agrawal | Sidharth Music

[fvplayer id=”19″]

Contents

Guhari-Suna-Bhagabana Bhajan Lyrics

Guhari suna bhagabana~
Badhira hela ki na suna~
Guhari suna bhagabana
Badhira hela ki na suna
Suna thare mora janana
Suna thare mora janana
Badhira hela ki na suna
Guhari suna bhagabana
Badhira hela ki na suna
Gabhira jalare gaja daka dela
Chakra pesi graha,nasi!le apana
Gahana banare~ harini dakila

Ghora bipati ru kala~~he tarana
Mo pain ki, hela pasana
Guhari suna bhagabana
Badhira hela ki na suna~
Guhari suna bhagabana
Badhira hela ki na suna~~
Prahallada dake narasingha rupa
Kari thila para,tume~he dharana
Kuru sabha tale~
Draupati dakile
Rakhya kala prabhu,abala~ra mana
Dukha mora kara mochana~
Guhari suna bhagabana~~
Badhira hela ki na suna
Guhari suna bhagabana~
Badhira hela ki na suna
Suna thare mora janana~~
Suna thare mora janana~~
Badhira hela ki na suna~
Guhari suna~ bhagabana~
Badhira hela ki na suna
Guhari suna~ bhagabana
Badhira hela ki na suna
Badhira hela ki na suna
Badhira hela ki na suna

Guhari Suna Bhagabana Bhajan Details

Song: Guhari Suna Bhagabana
Album: Guhari Suna Bhagaban
Singer: Namita Agrawal
Video Artist: Namita Agrawal, Esha Bebarta, Aruna
Music Director: Bhuban-Hari
Lyrics: Ganesh Mahapatra
Video Director: Santosh Sahu
Producer: Sitaram Agrawal
Music Label: Sidharth Music

Leave a Comment

error: